SEMACH - Výroba plošných spojů

Výroba

laminátor pevného fotorezistu Basf, šíře 650 mm
laminátor pevného fotorezistu Basf, šíře 650 mm
laminátor pevného fotorezistu Thiokol, šíře 610 mm
laminátor pevného fotorezistu Thiokol, šíře 610 mm
laboratoř
laboratoř
pracoviště výstupní kontroly
pracoviště výstupní kontroly
kompresor Orlík v mechanickém provozu
kompresor Orlík v chemickém provozu
kompresor Orlík v chemickém provozu
kartáčovačka pro finální povrchy Wesero 450 mm
kartáčovačka pro finální povrchy Wesero 450 mm
kartáčovačka po vyvrtání přířezů Resco 610 mm
kartáčovačka po vyvrtání přířezů Resco 610 mm
předúprava nerezových materiálů
předúprava nerezových materiálů
galvanické mědění prokovených desek
galvanické mědění prokovených desek
drážkovačka desek pro hromadné osazování
drážkovačka desek pro hromadné osazování
čpavková diazovyvolávačka kontaktních filmů
čpavková diazovyvolávačka kontaktních filmů

Stránky