SEMACH - Výroba plošných spojů

Leptačka kovů

Nová kyselá leptačka s vakuovým odsáváním leptadla :

Společnost Semach PCB, spol. s r.o. realizuje projekt Rozšíření strojního vybavení společnosti Semach PCB, spol. s.r.o., jehož cílem je pořízení linky na kyselé leptání, dojde k rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v provozovně vyráběny, což povede k rozšíření objemu výroby a okruhu zákazníků. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.