SEMACH - Výroba plošných spojů

Leptačka kovů

Nová kyselá leptačka s vakuovým odsáváním leptadla :

Společnost Semach PCB, spol. s r.o. realizuje projekt Rozšíření strojního vybavení společnosti Semach PCB, spol. s.r.o., jehož cílem je zvýšení kvality a přesnosti leptaných kovových dílů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. Bude instalována v druhé polovině 2021 - leptačka.pdf