SEMACH - Výroba plošných spojů

plošné spoje

se zaměřením na vývoj, prototypy a menší série s možností větších sérií za příznivé ceny. Naše specializace jsou expresní termíny pro vývojové desky ( tzv. vývojový servis ), dodělávky technologických operací na deskách. Možnosti jsou max. dvouvrstvé, flexibilní a hliníkové do IV. třídy přesnosti.

Leptané díly

chemické obrábění

umožňuje vyrábět leptáním tenké ploché kovové díly s velmi přesnými objekty s možností zapuštění plochy. Tloušťka materiálů může být v rozsahu 0,01 - 1 mm a vyrábět lze téměř všechny kovy kromě titanu a drahých kovů. Naše specializace jsou SMT planžety, výroba štítků a podobné díly z nerezi.

Elektroforming

electroforming

umožňuje vytvářet tenké ploché niklové díly s velmi přesnými objekty s možností zapuštění plochy. Výroba probíhá elektrodepozitním způsobem, kdy se galvanicky pokovuje matrice. Výsledkem jsou velmi přesné a jemné výrobky s tloušťkou plechu 0,05 - 0,25 mm. Využití mají v optice, medicíně, automobilovém průmyslu ...