SEMACH - Výroba plošných spojů

Výroba

vstupní hala
vstupní hala
jídelna
jídelna
přijímací kancelář
přijímací kancelář
chemický provoz
chemický provoz
kompresorovna
kompresorovna
hlavní firma zleva
hlavní firma zleva
hlavní firma zprava
hlavní firma zprava
vyvolávačka fotorezistů Resco
vyvolávačka fotorezistů Resco
automatická vrtačka Vero
automatická vrtačka Vero
automatická vrtačka SVPS
automatická vrtačka SVPS
ruční vrtačka Posalux
ruční vrtačka Posalux
automatická prototypová vrtačka a gravírka LPKF
automatická prototypová vrtačka a gravírka LPKF

Stránky